พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลัง สามารถบรรจุยางได้ถึง 4 เส้น หรือถุงกอล์ฟขนาดใหญ่ 2 ใบ

หมวดหมู่